Obnova lozinke

Korisnički podaci - unesite svoju email adresu.


* obavezno ispuniti


Uputstva za obnovu lozinke:

  1. unesite svoju email adresu
    ( i ) Koristite email adresu naznačenu u prijavi tijekom registracije.
  2. Nova lozinka će biti generirana i poslana na naznačenu email adresu.
    ( i ) Generirana lozinka se može promijeniti nakon prijave prema vašoj želji.